dinsdag 16 mei 2017

Spelling thema 7 week 3

Deze week leren we woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep, zoals ja, zo, nu, maar ook woorden met 2 klankgroepen, zoals : vogel, mager, deken. 
De instapkaart die daar bij hoort is de volgende:


dinsdag 9 mei 2017

Spelling thema 7 week 1+2

In de week voor de vakantie zijn we gestart met thema 7: Film en theater.  In week 1 is er nogmaals geoefend met woorden met een eind -d. ( categorie: hond).
In week 2 behandelen we woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden , zoals: kasteel, bergen, verder, bliksem.
Daarbij hoort de volgende instapkaart:

Ook met Bloon oefenen we met deze categorie.

dinsdag 21 maart 2017

Spelling week 3

Woorden met eind -d hebben we al eerder geleerd. Deze week gaan we hiermee verder. We leren meer en moeilijkere woorden. Er zijn woorden waar je geen meervoud van kan maken, maar je kunt het woord wel langer maken door er een zelfstandig naamwoord achter te zetten, bijv. vreemd; de vreemde dag.
In de oefendictees herhalen we ook de verkleinwoorden.


dinsdag 14 maart 2017

Spelling week 2

In week 2 van thema 6 besteden we aandacht aan de verkleinwoorden: komt er dan -je,-pje of -tje achter? De categorieregels die we daarbij leren zijn:
Ook bij Bloon oefenen we met deze categorie!

dinsdag 7 maart 2017

Spelling thema 6 week 1

Deze week starten we weer een nieuw thema: Beeldtaal, dingen die je elkaar kunt vertellen door plaatjes te laten zien.
In week 1 leren we woorden met -cht en -ch schrijven. Maar we herhalen ook woorden met -ieuw,- eeuw,-uw en -aai, - ooi, - oei.
Na een korte klank schrijf je ( meestal ) -cht; echt, acht, zucht.  Behalve bij de werwoorden: liggen, leggen, zeggen.